Dedicated Analytical Solutions

Infratec™ NOVA

Nowy standard w analizie ziarna

Pokaż wszystkie

Fundament w przemyśle etanolowym

Obecnie, ponad 60% amerykańskich i europejskich producentów etanolu już wykorzystuje rozwiązanie FOSS.

Znajdź rozwiązanie właściwe dla rodzaju próbki i dobranych parametrów.

Opłacalna analiza FTIR

BioFoss™ jest szybkim, łatwym, ale dokładnym rozwiązaniem analitycznym do kontroli fermentacji opartej na spektroskopii FTIR. Przygotowanie próbki jest ograniczone do filtracji. Nie są potrzebne żadne materiały zużywalne ani akcesoria, co znacznie zmniejsza koszty obsługi próbki w porównaniu do metod HPLC.

Serwis i wsparcie FOSS

Zakup rozwiązania FOSS automatycznie daje ci dostęp do globalnej sieci ponad 250 należycie wyszkolonych inżynierów serwisowych.

Pomoc techniczna FOSS

Produkcja biopaliwa

FOSS zapewnia dostosowane do potrzeb rozwiązania analityczne w zakresie biopaliwa dla każdego, kto jest zaangażowany w łańcuchu produkcji biopaliwa, począwszy od hodowców, poprzez przechowywanie w elewatorach zbożowych do wytłaczania oleju i wreszcie producentów biopaliwa. Rozwiązania FOSS pomagają zwiększyć wydajność, produktywność i zyskowność.

Przewidywanie wydajności stało się proste

Znajdź i wybierz właściwy materiał wsadowy oraz dokonaj istotnych poprawek w wydajności przy użyciu naszych rozwiązań w zakresie biopaliwa. Infratec™ 1241, na przykład, zapewnia wiarygodne pomiary kluczowych parametrów dla zboża, włącznie z potencjałem wydajności etanolu.

Przeczytaj więcej

Sztuka produkcji biopaliwa

Analizator biopaliwa XDS Biodiesel Analyser do szybkiego uzyskiwania informacji w całym procesie produkcji biopaliwa.

Przeczytaj więcej (pdf 186kb)

Biodiesel jakości premium

Dzięki rozwiązaniom analitycznym FOSS, możesz wybierać najlepszy materiał wsadowy dla swojego procesu produkcji i zoptymalizować wydajność.

Łatwy w instalacji z gotowymi do użycia kalibracjami

Prosta instalacja, bez dodatkowych rozszerzeń zapewnia szybki zwrot z inwestycji a stabilność urządzenia minimalizuje ryzyko operacyjne w zakresie produkcji biopaliwa.

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×