Dedicated Analytical Solutions

Laboratoria analityczne

FOSS – niezawodny partner laboratoriów chemicznych

Ponad 30 000 laboratoriów na całym świecie wykorzystuje rozwiązania FOSS w codziennej pracy podczas analiz chemicznych. Nasze systemy wykonują ponad 250 rodzajów analiz przy lokalnym wsparciu ekspertów na całym świecie.

Znajdź rozwiązanie właściwe dla rodzaju próbki

Serwis i wsparcie FOSS

Będąc więcej, niż tylko urządzeniem, rozwiązania FOSS wspierane są przez globalną sieć ponad 250 należycie przeszkolonych inżynierów serwisowych.

Pomoc techniczna FOSS

Kompletne rozwiązania dla segmentu analiz chemicznych

W segmencie "chemii mokrej", FOSS od wielu lat dostarcza rozwiązania mające na celu ułatwienie analizy rutynowej. Nasze radykalnie ulepszone metody referencyjne (Kjeldahl, Soxhlet, Weende i van Soest) w sposób istotny skróciły czas spędzany w laboratorium i ponoszone koszty. Metody klasycznej analizy chemicznej używane są do uzyskiwania wiarygodnych wyników. Dzięki swojej dokładności i precyzji, mogą być też wykorzystywane do tworzenia wartościowych kalibracji pomiarowych, wykorzystywanych przez aparaturę analityczną NIR/NIT.

Zautomatyzowana rejestracja i ulepszony proces identyfikacji

Kjeltec™ System 8400 z automatycznymi podajnikami 8420 lub 8460 może też współpracować z oprogramowaniem FOSS Compass w celu rejestrowania próbek i śledzenia wyników „on-line”. Wystarczy podłączyć komputer do urządzenia i wysłać zdefiniowaną partię próbek do analizatora.

Wszechstronna analiza oparta na zatwierdzonych metodach referencyjnych

Wiele z naszych zatwierdzonych not aplikacyjnych dotyczących zastosowania do badań laboratoryjnych żywności, pasz, gleby, roślin, wody i napojów, opartych jest na oficjalnych metodach referencyjnych, zatwierdzonych przez ISO, AOAC, IDF, EPA. Główne zastosowania obejmują analizę:
• zawartości azotu/białka
• tłuszczu całkowitego i surowego
• innych substancji ekstrahowalnych
• błonnika surowego, detergentowego i pokarmowego
• składników odżywczych w wodzie i glebie

Udokumentowana dokładność

W celu uzyskania zgodności z oficjalnymi zarządzeniami oraz zasadami Zapewnienia Jakości, FOSS oferuje dokumentacje dotyczące kwalifikacji sprzętu - instalacyjną i operacyjną (IQ/OQ) a także kwalifikację działania (PQ).

Noty aplikacyjne udostępniane są na prośbę klienta

Duża różnorodność not aplikacyjnych wspiera rozwój SOP. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×