Dedicated Analytical Solutions

Laboratoria analityczne

“W pełni zatwierdzone rozwiązanie dla analizy zawartości tłuszczu całkowitego ”

Po raz pierwszy dostępne na rynku, uproszczone rozwiązanie do określania zawartości tłuszczu całkowitego zostało wspólnie opracowane. Dokładność i precyzja były porównywalne z wynikami powszechnie stosowanych analiz opisanych w normach międzynarodowych.

Przeczytaj więcej (pdf 363kb)

“125 lat solidności ”

Aparaty Kjeltec™ i Systemy mineralizacyjne Tecator są najbardziej rozpowszechnionymi urządzeniami do określania zawartości azotu i białka metodą Kjeldahla.

Przeczytaj więcej (pdf 410kb)

“Światowa norma na określanie zawartości włókna kwaśno-detergentowego (ADF) i ligniny. ”

Wymagania dotyczące dobrze zbilansowanej paszy są coraz większe. Zobacz, w jaki sposób można uzyskać pomoc dzięki rozwiązaniu FOSS Fibertec.

Przeczytaj więcej (pdf 285kb)

“Wspieranie analizy żywności w Japońskich Laboratoriach Badań nad Żywnością ”

Sławne Japońskie Laboratoria Badań nad Żywnością (JFRL) wyjaśniają swoje operacyjne podejście w artykule do czasopisma ‘In Focus’ włącznie z zaprezentowaniem badań porównawczych przeprowadzonych przez JFRL nad instrumentem Soxtec™ i tradycyjną analizą Soxhlet.

Przeczytaj więcej (pdf 367kb)

“Raport z badań nad urządzeniem SoxCap ”

Zapoznaj się z walidacją systemu SoxCap w odniesieniu do normy ISO 11085 na drodze międzynarodowych badań międzylaboratoryjnych.

Przeczytaj więcej (pdf 556kb)

“Wszechstronna analiza oparta na zatwierdzonych metodach referencyjnych ”

Wiele z naszych not aplikacyjnych dotyczących badań laboratoryjnych żywności, pasz, gleby, roślin, wody i napojów opartych jest na metodach referencyjncyh oficjalnie zatwierdzonych przez ISO, AOAC, IDF, EPA. Główne zastosowania obejmują analizę zawartości:
• azotu/białka
• tłuszczu całkowitego i surowego i innych substancji ekstrahowalnych
• włókna surowego, detergentowego i błonnika pokarmowego
• parametrów odżywczych w wodzie i glebie

Przeczytaj więcej (pdf 1086kb)

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×