Dedicated Analytical Solutions

Laboratoria analityczne

Aplikacje dla wszystkich głównych parametrów
Obecnie dostępnych jest ponad 80 pojedynczych metodyk mineralizacji.

Znajdź właściwe rozwiązanie dla danego rodzaju próbek i parametrów

Serwis i pomoc techniczna FOSS

Decydując się na nasze rozwiązania, otrzymujesz więcej niż sam przyrząd pomiarowy – rozwiązania firmy FOSS wspiera globalna sieć ponad 250 wysoko wykwalifikowanych inżynierów serwisu.

Pomoc techniczna FOSS

Pełny asortyment systemów do mineralizacji

Mineralizacja w systemach Tecator™ i Labtec™ Digestor

Mineralizatory firmy FOSS dostępne są w ergonomicznych i elastycznych wersjach, od podstawowych aż po kompletnie zautomatyzowane systemy do bezobsługowych procedur mineralizacji. Wszystkie urządzenia mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb, obejmujących analizę zawartości azotu/białka i kroki przygotowawcze dla innych parametrów kontrolnych, takich jak chemiczne zapotrzebowanie na tlen, analiza śladowych metali ciężkich, hydroksyproliny, jak również ASA i do wstrzykowej analizy przepływowej.

Choose your level of automation

Wybierz poziom automatyzacji

Przyrządy firmy FOSS zaspokoją potrzeby Twojej firmy przez szeroki wachlarz dostępnych rozwiązań, który pozwoli wybrać poziom wydajności, automatyzacji i bezpieczeństwa zgodnie z własnymi potrzebami. Dla laboratoriów komercyjnych linia produktów FOSS Tecator oferuje najwyższy poziom automatyzacji. Produkty z linii Labtec są podstawowymi i elastycznymi rozwiązaniami dla mniejszych laboratoriów.

Przeczytaj więcej

Całkowicie zautomatyzowana mineralizacja z użyciem aparatów Digestor™ 2508, 2520 i 2540

Systemy do mineralizacji FOSS z linii Tecator, złożone z aparatu do mineralizacji i stojaka na próbki, pozwalają na całkowicie zautomatyzowaną mineralizację do wygodnej, bezpiecznej i elastycznej analizy Kjeldahla. Umożliwiają obsługę 8, 20 lub 40 probówek o objętości 100, 250 lub 400 ml, zależnie od wybranej konfiguracji.

Przeczytaj więcej

Laboratory solutions

Podstawowa, elastyczna linia systemów mineralizacyjnych Labtec do analizy Kjeldahla

Podstawowe systemy mineralizacyjne DT 208 i DT 220 do analizy Kjeldahla są izolowane termicznie, co minimalizuje przenoszenie ciepła do otoczenia i zapewnia szybkie, równomierne ogrzewanie, a w konsekwencji dobre warunki pracy i oszczędność energii. Zostały zaprojektowane do analizy wsadowej 8 lub 20 probówek.

Przeczytaj więcej

System Auto Lift pozwala na nienadzorowaną obsługę

System mineralizacyjny Tecator jest dostępny z windą Auto Lift, która umożliwia wykonanie zautomatyzowanych procedur, eliminując ryzyko operowania ciężkim statywem z gorącymi probówkami. Pozwalają oszczędnie korzystać z miejsca na stołach laboratoryjnych, jako że statyw z probówkami oraz system usuwania oparów zawsze są umieszczone nad blokiem mineralizacyjnym.

Przeczytaj więcej

Precyzyjne oprogramowanie dla systemów Auto Lift i Auto Rack

Oprogramowanie dla mineralizatora Tecator wspiera procedury DPL (Dobrej Praktyki Laboratoryjnej) i procedury akredytacyjne. Dane dotyczące daty, godziny, temperatury, użytej aplikacji, operatora, numeru partii i numeru identyfikacyjnego są nieustannie rejestrowane i mogą być przeniesione do komputera PC na potrzeby archiwizacji i tworzenia raportów.

Wydajne usuwanie i odprowadzanie oparów

Kolektory wylotowe i aparaty absorpcyjne zostały zaprojektowane do skutecznego usuwania nieprzyjemnych i żrących oparów powstających podczas mineralizacji i gwarantują kontrolowaną procedurę mineralizacji, zgodną z DPL (Dobrą Praktyką Laboratoryjną) oraz lokalnymi wymogami BHP.

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×