Dedicated Analytical Solutions

Poprawa jakości i ograniczenie ilości odpadów

Przykładowo, oszczędności na poziomie przynajmniej € €2,00 na tonie mączki sojowej można uzyskać poprzez lepsze osiągnięcie poziomów docelowych zawartości białka.
Przykłady pokazały, że producenci mieszanki paszowej o rocznej produkcji 70 000 ton metrycznych, mogą uzyskać zwrot z inwestycji w okresie krótszym niż rok.

Serwis i wsparcie FOSS

Będąc więcej, niż tylko urządzeniem, rozwiązania FOSS wspierane są przez globalną sieć ponad 250 należycie przeszkolonych inżynierów serwisowych.

Pomoc techniczna FOSS

Szybka i wygodna analiza mieszanki paszowej

W odniesieniu do głównych parametrów jakościowych, szybkie rozwiązania analityczne wykorzystujące bliską podczerwień (NIR) mogą mieć taką samą dokładność co metoda odniesienia i podawać zgodne wyniki w zaledwie kilka minut. Dlatego jest to idealne narzędzie do użycia w całym procesie produkcji paszy, także dla kurcząt, drobiu, bydła i świń oraz do kontroli surowców paszowych.

Wartość odporności

Technologia sztucznych sieci neuronowych (ANN) jest idealna do tworzenia odpornych kalibracji, ponieważ zmniejsza potrzebę lokalnego przystosowania kalibracji i zwiększa wiarygodność poprzez zawarcie większej ilości danych uzyskanych z wielu typów produktów.

Przeczytaj więcej

Jak poprawić analizę paszy

Niewielkie z pozoru regulacje podczas procesu mogą prowadzić do znacznego zwiększenia wydajności i dochodów. Analityczne rozwiązania procesowe FOSS stosowane w linii produkcyjnej wykorzystujące technologię o wysokiej rozdzielczości dostarczają narzędzi, które są potrzebne do monitorowania i kontrolowania procesu produkcji paszy i poprawy jego wydajności.

Przeczytaj więcej

Szybkie i dokładne wyniki analizy

Technologia NIR jest szybka i dokładna. Istnieje wiele przykładów analizy zawartości białka, gdzie wynik jest tak dokładny i powtarzalny jak metoda odniesienia. Dowiedz się więcej na temat korzyści wynikających z zastosowania rozwiązań NIR FOSS, jakie możesz odnieść w swojej firmie.

Przeczytaj więcej

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×