Dedicated Analytical Solutions

Analizator surowców paszowych i pasz NIRS DA 1650

Analizator surowców paszowych i pasz NIRS DA 1650 to solidny, wysokowydajny rutynowy analizator, gotowy do testowania różnych typów pasz. Zakup tego aparatu będzie szybkim zwrotem inwestycji.

Przeczytaj więcej

Analizzatore per i mangimi NIRS DS 2500

Analizator paszowy NIRS™ DS2500 F

NIRS™ DS2500 F jest opartym na monochromatorze analizatorem odbicia i transflektancji bliskiej podczerwieni (NIR). Przy zakresie pasma 850–2500 nm dostarcza stabilne i wiarygodne wyniki w badaniu próbek karm i pasz w formie zmielonej i niezmielonej.

Przeczytaj więcej

ProFoss™ do paszy

ProFoss Urządzenie do analizy paszy oferuje ciągłe pomiary zawartości wody, białka, tłuszczu i innych parametrów produkcyjnych paszy zwierzęcej bezpośrednio w linii przetwarzania paszy przy użyciu technologii o wysokiej rozdzielczości.

Przeczytaj więcej

Laboratory solutions

Fibertec™ 8000

Aparat Fibertec™ 8000 służy do oznaczania włókna zgodnie z technikami Weende, van Soesta i innymi uznanymi metodami. Fibertec™ 8000 jest systemem półautomatycznym, wykorzystującym wewnętrznie ogrzane odczynniki, które dodawane są w układzie zamkniętym w celu minimalizacji kontaktu z gorącymi reagentami.

Przeczytaj więcej

Mosaic™

Mosaic jest rozwiązaniem wykorzystującym połączenia sieciowe, które pozwalają na zdalne zarządzanie, konfigurację i kalibrację aparatury analitycznej. Zespół naszych specjalistów przeprowadza wszystkie uaktualnienia i kalibracje w wielu aparatach jednocześnie, zapewniając lepsze działanie urządzeń. Rozwiązanie to nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale także istotnie zmniejsza koszty.

Przeczytaj więcej

RINA

RINA jest rozwiązaniem sieciowym, które ułatwia dokładne konfigurowanie, zarządzanie i monitorowanie urządzeniami NIR ze zdalnej lokalizacji.

Przeczytaj więcej

WinISI

WinISI 4 jest oprogramowaniem chemometrycznym nowej generacji do tworzenia zaawansowanych kalibracji wykorzystywanych w analizatorach używających oprogramowania ISIscan™ lub Foss Integrator™.

Przeczytaj więcej

Digestor™ 2508, 2520 i 2540

Systemy do mineralizacji FOSS z linii Tecator, złożone z aparatu do mineralizacji i stojaka na próbki, pozwalają na całkowicie zautomatyzowaną mineralizację do wygodnej, bezpiecznej i elastycznej analizy Kjeldahla. Dwukierunkowa komunikacja z PC wspomaga identyfikowalność i zasady DPL.

Przeczytaj więcej

Laboratory solutions

DT 208 i 220 Digestor™

Podstawowe systemy mineralizacyjne do analizy Kjeldahla Labtec DT 208 i DT 220 składają się z jednostki mineralizacyjnej i stojaka na probówki. Jednostki mineralizacyjne są izolowane w celu minimalizacji przenoszenia ciepła do otoczenia i zapewnienia szybkiego, równomiernego ogrzewania, a w konsekwencji dobrych warunków roboczych i oszczędności energii.

Przeczytaj więcej

Laboratory solutions

Fibertec™ 1023

Fibertec™ 1023 jest urządzeniem zaprojektowanym do szybkiego i wiarygodnego oznaczania błonnika pokarmowego zgodnie z uznanymi metodami enzymatycznymi, w tym metodami zatwierdzonymi przez AOAC, AACC i NMKL oraz Aspa. Fibertec™ 1023 ustala osobno zawartość całkowitego błonnika pokarmowego, błonnika nierozpuszczalnego i rozpuszczalnego.

Przeczytaj więcej

Laboratory solutions

FT 122 i 121 Fibertec™

FT 122 Fibertec™ używa wstępnie podgrzanych poza systemem odczynników do oznaczenia zawartości włókien zgodnie z metodami Weende, van Soesta i innymi uznanymi metodami analitycznymi.

Przeczytaj więcej

Laboratory solutions

Kjeltec™ 8100, 8200 i 8400

Seria Kjeltec™ 8000 obejmuje trzy modele: 8100, 8200 i 8400, zapewniające prostą i bezpieczną destylację z różnymi stopniami automatyzacji. Kjeltec 8400 wraz z urządzeniem próbkującym 8420 lub 8460 oraz aparatem do mineralizacji Tecator AutoLift jest szczytowym osiągnięciem w zautomatyzowanej analizie Kjeldahla.

Przeczytaj więcej

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×