Dedicated Analytical Solutions

Instrumenty Infratec posiadają oficjalne zatwierdzenia w wielu krajach jako wyznaczające standard przez stowarzyszenia takie, jak Federal Grain Inspection Service (FGIS), the Grain Inspection Packers & Stockyards Administration (GIPSA), the Canadian Grain Commission (CGC) oraz the National Type Evaluation Program (NTEP).

Znajdź rozwiązanie właściwe dla rodzaju próbki i dobranych parametrów.

Popraw opłacalność

Dzięki instrumentowi Infratec[377]™ można uniknąć wszystkich kosztownych błędów a inwestycja szybko się zwróci.

Serwis i wsparcie FOSS

Będąc więcej, niż tylko urządzeniem, rozwiązania FOSS wspierane są przez globalną sieć ponad 250 należycie przeszkolonych inżynierów serwisowych.

Pomoc techniczna FOSS

Ziarno, produkcja mąki oraz przetwarzanie nasion roślin oleistych

FOSS oferuje wysoce dokładne rozwiązania do analizy zboża na wszystkich etapach przetwarzania– od gospodarstwa do gotowego produktu. Dzięki zastosowaniu procedur zapewnienia jakości badania zboża dostępnych w urządzeniach FOSS, rolnicy są pewni właściwej klasyfikacji i zapłaty, a kupujący mają całkowite zaufanie do zboża, które nabywają.

Dokładne i wiarygodne kalibracje

Globalne kalibracje FOSS, oparte na ANN (opracowane z wykorzystaniem modelu kalibracji sztucznych sieci neuronowych), opierają się na dużej ilości wyników analizy ziarna w aparacie Infratec, zawierając ponad 50 000 próbek z ponad 20 lat zbiorów, prowadzonych w rozmaitych regionach geograficznych. Te kalibracje zostały przygotowane we współpracy z władzami ustawodawczymi i klientami na całym świecie.

Łatwe w użyciu we wszystkich środowiskach

Sprzęt do badania ziarna FOSS wykorzystuje dokładne i wiarygodne kalibracje, które pokrywają szeroki zakres rodzajów próbek. Zboże lub nasiona roślin oleistych mogą być zanalizowane bezpośrednio bez potrzeby mielenia a mąka może być zanalizowana przy użyciu prostej procedury przy użyciu specjalnej kuwety.

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×