Dedicated Analytical Solutions

Znajdź rozwiązanie właściwe dla rodzaju próbki

Usuń czynniki ryzyka

Badanie ziarna Infratec eliminuje wszystkie kosztowne czynniki ryzyka i zapewnia uzyskanie optymalnej ceny za zboże. Dowiedz się więcej o tym, jak Infratec może zwiększyć twoje zyski.

Serwis i wsparcie FOSS

Będąc więcej, niż tylko urządzeniem, rozwiązania FOSS wspierane są przez globalną sieć ponad 250 należycie przeszkolonych inżynierów serwisowych.

Pomoc techniczna FOSS

Efektywny skup i handel zbożem

Jako że wiele podmiotów skupujących zboże musi badać duże ilości próbek z wielu rejonów, FOSS może pomóc poprawić wydajność procesu analizy. Analizator ziarna Infratec 1241 zapewnił wzrost wydajności w zakresie rutynowej analizy zawartości białka w tysiącach zakładów w przemyśle zbożowym.

Analizator ziarna Infratec 1241 - rezultaty niewrażliwe na wpływ temperatury

Ze względu na fakt, że skup prowadzony jest przez cały rok, temperatura analizowanego ziarna może się wahać w dość szerokim zakresie. Dzięki opatentowanej technice stabilizacji temperaturowej kalibracji Infratec, uzyskuje się prawidłowe wyniki bez względu na pogodę.

Przeczytaj więcej

Jak to działa

Prosty w użyciu przy wadze pomostowej lub w laboratorium

Kluczowe zalety rutynowej analizy zawartości białka

Analizator ziarna Infratec 1241 zapewnia:
  • Poprawę jakości produktu
  • Skuteczną segregację surowca w celu uzyskania większych zysków
  • Możliwość uruchomienia systemów zapłaty opartych na obiektywnej ocenie jakości

Wszechstronny system modułowy

Analizator ziarna Infratec 1241 może zostać wzbogacony o różne dodatkowe moduły optymalizujące badanie ziarna:
  • Moduł gęstości w stanie zsypnym (TWM) do szybkiego oznaczania ciężaru objętościowego
  • Moduł próbki transportowanej (STM) do badania próbek nieporęcznych, których nie można po prostu przesypać przez układ pomiarowy
  • Moduł mąki (FM) do łatwej i szybkiej analizy mąki.

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×