Dedicated Analytical Solutions

Znajdź rozwiązanie właściwe dla rodzaju próbki

Popraw zyskowność

System automatycznego podawania próbek Kjeltec działający w trybie micro Kjeldahl zużywa mniej energii, oszczędzając około 70% obciążenia roboczego oraz 50% kosztów odczynników i odpadów w porównaniu do tradycyjnego badania chemicznego.
Dowiedz się więcej o oszczędnościach, jakie rozwiązanie Kjeltec może spowodować w laboratorium

Serwis i wsparcie FOSS

Będąc więcej niż tylko urządzeniem, rozwiązania FOSS wspierane są przez globalną sieć ponad 250 wysoce przeszkolonych inżynierów serwisowych.

Pomoc techniczna FOSS

Szybka analiza pomocna w uprawie roślin

Dzięki analizie NIR firmy FOSS, możliwe jest zbadanie próbek tak małych jak ziarna z pojedynczego kłosa bez potrzeby ich niszczenia. FOSS oferuje także wydajną, w pełni nienadzorowaną mokrą chemiczną analizę białka .

Analiza różnorodnych próbek

Moduł transportowy został zaprojektowany w celu poszerzenia możliwości instrumentu. Umożliwia analizatorowi Infratec™ 1241 badanie próbek bardzo małych, mokrych, a nawet ciekłych.

Przeczytaj więcej

Wydajna analiza próbki

Hodowcy roślin mogą uzyskać wysoką wydajność próbek przy użyciu automatycznego podajnika próbek Kjeltec w trybie micro Kjeldahl.

Zautomatyzowana analiza zawartości składników odżywczych

Hodowcy roślin mogą użyć systemu FIAstar™ 5000 do automatycznej analizy chemicznej składników odżywczych i innych parametrów w glebie i roślinach.

Wysoka dokładność bez względu na wielkość próbki

Infratec zapewnia wysoką dokładność analizy kalibracji ANN nawet dla małych próbek ziarna.

Systemy XDS RCA oferują duże możliwości w zakresie metod nieniszczących NIR w szerokim zakresie parametrów hodowlanych w ziarnach zbóż i nasionach roślin oleistych

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×