Dedicated Analytical Solutions

Znajdź rozwiązanie właściwe dla rodzaju próbki

Dzięki zainstalowaniu MeatMaster, producent o dziennej produkcji na poziomie 40 ton zwiększy swoje roczne dochody o minimum €260.000, co wynika z poprawy dokładności kontroli zawartości tłuszczu w mięsie. Ważną sprawą staną się korzyści takie, jak wykrywanie ciał obcych.

Serwis i wsparcie FOSS

Będąc więcej, niż tylko urządzeniem, rozwiązania FOSS wspierane są przez globalną sieć ponad 250 należycie przeszkolonych inżynierów serwisowych.

Pomoc techniczna FOSS

Optymalizacja krojenia i odkostniania

Standaryzacja partii produktu

Ten filmik przedstawia system MeatMaster II podczas gdy urządzenie skanuje pojemniki z mięsem w celu ustalenia zawartości procentowej tłuszczu oraz wagi. Zapraszamy do obejrzenia wideo,w celu zapoznania się z metodami sortowania i zestawiania partii towaru według specyfikacji, oraz z dodatkowymi korzyściami, takimi jak wykrywanie ciał obcych i magazynowanie danych (identyfikatory pojemników).

Idealny rozbiór przy pomocy analizy rentgenowskiej

W tym filmie zostaliśmy zaproszeni do zakładów przetwórstwa mięsa VION w Waldkraiburgu (Niemcy), aby zobaczyć, jak analizator zawartości tłuszczu MeatMaster uzupełnia tradycyjną metodę określania zawartości tłuszczu w mięsie drobnym „na oko rzeźnika” oraz pomaga stosować różne strategie proporcji tłuszczu do mięsa chudego, zgodnie z wymaganiami klientów.

Chemicznie oznaczana zawartość tłuszczu i obecność ciał obcych w mięsie drobnym

MeatMaster™ jest najlepszym sposobem zoptymalizowania produkcji mięsa. Dzięki wykorzystaniu analizatora promieni rentgenowskich z podwójną lampą, istnieje możliwość skanowania do 22 ton na godzinę świeżego, zamrożonego lub pakowanego mięsa i określenia zawartości tłuszczu i wagi z 1% wskaźnikiem dokładności oraz wykrycia ciał obcych. Zobacz jak działa MeatMaster.

Szybka i dokładna analiza zawartości mięsa

FOSS FoodScan™ wykonuje szybką i dokładną analizę kluczowych wskaźników jakościowych takich jak zawartość tłuszczu, wody, białka, soli i kolagenu w czasie krótszym niż 1 minuta.

Gwarantowana dokładność

Pomiary z MeatScan przeprowadzane są w oparciu o bazę danych zawierającą ponad 20 tys. referencyjnych próbek mięsa, co zapewnia wysoką jakość pomiarów. Próbki zostały zgromadzone przez firmę FOSS w ciągu kilkudziesięciu lat nabierania doświadczenia w zakresie dostawy rozwiązań do rutynowej analizy produktów mięsnych.

Przeczytaj więcej

Brak ciał obcych dzięki stosowaniu aparatu MeatMaster

W Carrasco w Urugwaju MeatMaster kontroluje wszystkie wychodzące kartony pod względem tłuszczu oznaczonego chemicznie i obecności ciał obcych.

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×