Dedicated Analytical Solutions

Analizator mięsa FoodScan

FoodScan™ jest zatwierdzonym przez AOAC "złotym standardem" w zakresie analizy zawartości mięsa. Ten uniwersalny analizator może być użyty do sprawdzania wprowadzanych surowców, wspierania kontroli linii produkcyjnych oraz kontroli produktu końcowego.

Przeczytaj więcej

Analizador MeatMaster

Sterowanie procesem za pomocą MeatMaster™ II

Używanie technologii wykorzystującej promieniowanie rentgenowskie zapewnia uzyskiwanie przez MeatMaster™ wyników w czasie rzeczywistym, w oparciu o skanowanie całego mięsa na przenośniku. Urządzenie MeatMaster™ może być używane do badania mięsa i analizowania zanieczyszczeń w każdym rodzaju mięsa.

Przeczytaj więcej

MeatScan™

MeatScan™ wykonuje analizę tłuszczu w mięsie surowym i produktach mięsnych. Jest łatwy w użyciu i może być użyty na dowolnym etapie produkcji, np. w punkcie kontroli wprowadzanych surowców, standaryzacji partii lub kontroli produktu gotowego.

Przeczytaj więcej

ProFoss™ do mięsa

ProFoss™ jest analizatorem stosowanym w linii produkcyjnej do pomiaru zawartości tłuszczu w mięsie za urządzeniem do wstępnego rozdrabniania, co umożliwia standaryzację partii w czasie rzeczywistym.

Przeczytaj więcej

Soxtec™ 8000

Urządzenie do ekstrakcji Soxtec™ 8000 jest całkowicie zautomatyzowanym systemem do szybkiego i bezpiecznego oznaczania substancji ekstraktywnych. W analizie tłuszczu całkowitego gilza Hydrocap jest przenoszona z przyrządu do hydrolizy do aparatu ekstrakcyjnego, który następnie przeprowadza cztery etapy ekstrakcji: gotowanie, płukanie, odzysk rozpuszczalnika i automatyczne wyłączenie, bez żadnego zaangażowania operatora.

Przeczytaj więcej

Digestor™ 2508, 2520 i 2540

Systemy do mineralizacji FOSS z linii Tecator, złożone z aparatu do mineralizacji i stojaka na próbki, pozwalają na całkowicie zautomatyzowaną mineralizację do wygodnej, bezpiecznej i elastycznej analizy Kjeldahla. Dwukierunkowa komunikacja z PC wspomaga identyfikowalność i zasady DPL.

Przeczytaj więcej

Laboratory solutions

DT 208 i 220 Digestor™

Podstawowe systemy mineralizacyjne do analizy Kjeldahla Labtec DT 208 i DT 220 składają się z jednostki mineralizacyjnej i stojaka na probówki. Jednostki mineralizacyjne są izolowane w celu minimalizacji przenoszenia ciepła do otoczenia i zapewnienia szybkiego, równomiernego ogrzewania, a w konsekwencji dobrych warunków roboczych i oszczędności energii.

Przeczytaj więcej

Laboratory solutions

Kjeltec™ 8100, 8200 i 8400

Seria Kjeltec™ 8000 obejmuje trzy modele: 8100, 8200 i 8400, zapewniające prostą i bezpieczną destylację z różnymi stopniami automatyzacji. Kjeltec 8400 wraz z urządzeniem próbkującym 8420 lub 8460 oraz aparatem do mineralizacji Tecator AutoLift jest szczytowym osiągnięciem w zautomatyzowanej analizie Kjeldahla.

Przeczytaj więcej

Sample Mills

Młynki do próbek

Oferta młynków obejmuje szeroki zakres rozwiązań do przygotowywania próbek, do zastosowania zarówno w tradycyjnej mokrej chemii, jak i na potrzeby analizy w bliskiej podczerwieni. Rodzina produktów obejmuje urządzenia; CM 290 Cemotec™ do mielenia próbek w stanie stałym bez utraty wilgotności; CT 293 Cyclotec™ do jednolitego mielenia próbek suchych i KN 295 Knifetec™ do przygotowania próbek o wysokiej zawartości tłuszczu lub wilgoci oraz próbek włóknistych, Hammertec™ zaprojektowany specjalnie do mielenia próbek do analizy liczby opadania, oraz Homogenizatory HM 294 i HM 297 do szybkiej homogenizacji większych próbek o wysokiej zawartości tłuszczu lub oleju.

Przeczytaj więcej

Laboratory solutions

ST 243, 255 i 245 Soxtec™

Seria ST Soxtec z linii półautomatycznych aparatów Labtec, jest systemem ekstrakcji rozpuszczalnikowej do szybkiego i bezpiecznego oznaczania materiałów rozpuszczalnych w żywności, paszach, glebie, polimerach, masie papierniczej, tekstyliach itp.

Przeczytaj więcej

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×