Dedicated Analytical Solutions

Laboratorium oceny mleka surowego

Broszury i arkusze danych technicznych

Zalecamy pobranie następujących dokumentów, dzięki którym zapoznacie się Państwo z rozwiązaniami dotyczącymi instrumentu BactoScan™.

Parametry: Licznik komórek bakteryjnych

Wyniki: w ciągu dziewięciu minut

Do użytku przez: Laboratoria wykonujące zintegrowane badanie mleka

Technologia: Cytometria przepływowa

Objętość próbki: do 150 próbek na godzinę

Próbki: surowe mleko od krowy, owcy, kozy, bawołu i wielbłąda może być analizowane bezpośrednio bez ogrzewania lub rozcieńczania.

Znajdź właściwe dla twojej próbki rozwiązanie

Serwis i wsparcie FOSS

Będąc więcej, niż tylko urządzeniem, rozwiązania FOSS wspierane są przez globalną sieć ponad 250 należycie przeszkolonych inżynierów serwisowych.

Pomoc techniczna FOSS

BactoScan™ FC

Bezkompromisowe podejście do analizy mleka

W oparciu o sprawdzoną technologię FOSS, BactoScan™ dokonuje oceny higieny mleka poprzez analizę bakterii w mleku surowym. Dzięki bardzo krótkiemu czasowi analizy BactoScan pozwala rolnikom lub laboratoriom kontrolującym mleko na podjęcie szybkich działań w celu zachowania i poprawy jakości mleka.

Pole obowiązkowe *

Jakie znaczenie ma dla Państwa analiza rutynowa?

Porozmawiaj na temat możliwych rozwiązań z lokalnym przedstawicielem firmy FOSS.

Półautomatyczny BactoScan FC

Półautomatyczny BactoScan FC wykorzystuje sprawdzoną metodę analizy, dostosowując się do potrzeb laboratoriów o ograniczonej ilości analiz, poprzez rezygnację z automatycznego podajnika próbek.

Bakterie w mleku - kiedyś i teraz

Próbka mleka surowego wygląda dokładnie tak samo jak 30 czy 40 lat temu. Jednakże, w próbkach mleka pobranych obecnie jest znacznie mniej bakterii.

Przeczytaj więcej (pdf 331kb)

Dokładna i natychmiastowa analiza mleka

BactoScan™ FC jest oparty na technologii cytometrii przepływowej, która umożliwia dokładną i natychmiastową analizę zawartości bakterii w mleku. Cytometria przepływowa jest techniką liczenia i charakteryzowania żywych komórek.

Przeczytaj więcej

Wysoka dokładność poprzez liczenie pojedynczych bakterii.

Jako, że BactoScan FC liczy bakterie jako pojedyncze komórki a nie ich skupiska, działa stabilnie przy zachowaniu dokładności, powtarzalności i odtwarzalności wyników. Inaczej niż w przypadku metody płytkowej, operator nie ma wpływu na pomiar, gdyż analiza może odbywać się bez uprzedniego przygotowania próbki, jak rozcieńczanie, czy ogrzewanie.

Dokładność: Typowo Sy,x < 0,25 jednostki logarytmu w całym zakresie pomiarowym.

Metoda referencyjna: Metoda płytkowa (norma IDF 100B: 1991).

Zintegrowany system kontroli mleka

BactoScan™ FC wykorzystuje ten sam wydajny automatyczny podajnik co inne urządzenia FOSS, jak Fossomatic™, CombiFoss™ i MilkoScan FT+. Dla personelu laboratoryjnego oznacza to, że po zapoznaniu się z podstawowa obsługą oprogramowania może w pełni korzystać z zaawansowanych funkcji obróbki danych.

Zintegrowana platforma oprogramowania

BactoScan™ FC, Fossomatic™, MilkoScan™ FT+ i CombiFoss™ FT związane są wszystkie tą samą platformą oprogramowania Foss Integrator oferującą zaawansowaną obsługę i przechowywanie danych celem ich śledzenia, a wspólne oprogramowanie pozwala na bardziej wydajną obsługę urządzeń.

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×