Dedicated Analytical Solutions

Laboratoria analityczne

Broszury i arkusze danych technicznych

Zalecamy pobranie następujących dokumentów, dzięki którym zapoznacie się Państwo z rozwiązaniami Fibretec™.

Parametry: Włókno surowe, włókno detergentowe i błonnik pokarmowy oraz lignina kwaśno-detergentowa.

Do użytku przez: Laboratoria

Technologia: Zautomatyzowane metody Weende, van Soest, metody enzymatyczne i inne uznane metody

Próbki: Różne rodzaje paszy i żywności

Znajdź właściwe rozwiązania w zależności od rodzaju próbki

Serwis i wsparcie FOSS

Będąc więcej, niż tylko urządzeniem, rozwiązania FOSS wspierane są przez globalną sieć ponad 250 należycie przeszkolonych inżynierów serwisowych.

Skontaktuj się z nami

Systemy Fibertec

Zakres rozwiązań analitycznych przeznaczonych do włókna

Zestaw rozwiązań FOSS analizy zawartości włókna jest zgodny ze wszystkimi uznanymi normami i metodami włącznie z Weende i van Soest. Główne zastosowania obejmują określanie typu i rodzaju włókna surowego, detergentowego i błonnika pokarmowego. Biorąc pod uwagę szeroki zakres instrumentów do wyboru, można mieć pewność znalezienia najodpowiedniejszego rozwiązania.

Pole obowiązkowe *

Zamów prezentację

Jeżeli są Państwo zainteresowani z zapoznaniem się z systemem Fibretec w działaniu, prosimy o wypełnienie następującego formularza:

Nowy standard określania włókna surowego, kwaśno-detergentowego i lignin kwaśno-detergentowych (ADF)

Obecnie wymagania dla właściwie zbilansowanej paszy stają się coraz wyższe.

Przeczytaj więcej (pdf 285kb)

Fibertec

Systemy Fibertec 2010

Jest to system półautomatyczny wykorzystujący wewnętrznie ogrzewane odczynniki dodawane w systemie zamkniętym by zminimalizować kontakt z odczynnikami gorącymi Służy do wydajnego oznaczania zawartości włókna zgodnie z metodami Weende i van Soest’a oraz innymi uznanymi metodami. Pojedyncze lub sekwencyjne ekstrakcje, włącznie z gotowaniem, płukaniem i filtracją są wykonywane w kontrolowanych i odtwarzalnych warunkach.

Przeczytaj więcej (pdf 1143kb)

Fibertec

Fibertec™ 1020 (M6)

Fibertec 1020 wykorzystuje zewnętrznie wstępnie ogrzane odczynniki do określania zawartości włókna zgodnie z metodami Weendei van Soest oraz innymi uznanymi metodami. Pojedyncze lub sekwencyjne ekstrakcje, włącznie z gotowaniem, płukaniem i filtracją są wykonywane w kontrolowanych i odtwarzalnych warunkach.

Fibertec 1023 System E

System ten składa się z wstrząsanej łaźni wodnej i modułu filtracyjnego do określania ilościowej zawartości błonnika pokarmowego w różnych rodzajach próbek. Moduł filtracyjny filtruje i zbiera sześć roztworów próbkowych, zawiera także system do szybkiego odwodnienia. Etap filtracji jest przyspieszany poprzez wbudowany "tryb ciśnieniowy” służący do rozbijania skumulowanych pozostałości substancji po filtracji. Czas filtracji trwa od 2-4 minut dla 100 ml roztworu. Wstrząsana łaźnia wodna inkubuje 12 próbek w każdej partii. Temperatura waha się od wartości temperatury otoczenia do 80°C. Istnieje możliwość wstępnego ustawienia trzech wartości temperatur.

Przeczytaj więcej (pdf 1045kb)

Bezpieczeństwo operatora

Urządzenia do obsługi partii poprawiają bezpieczeństwo operatora, jako, że nie ma potrzeby obsługi gorących tygli. Zautomatyzowane ogrzewanie i dodawanie odczynników chemicznych w systemie minimalizuje kontakt z gorącymi odczynnikami.

Metoda referencyjna umożliwiająca przyszłą aktualizację

Systemy Fibretec obsługują próbki w specjalnie zaprojektowanych tyglach filtrowych, które są używane jako integralna część linii montażowej w trakcie ekstrakcji, płukania i filtracji. Tygle mogą być także użyte jako naczynia na próbki w trakcie ważenia, suszenia i spopielania. Metoda Fibretec jest zgodna ze standardami ISO i EC

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×