Dedicated Analytical Solutions

Laboratorium oceny mleka surowego

Broszury i arkusze danych technicznych

Zalecamy pobranie następujących plików:

Objętość próbki: do 600 próbek na godzinę

Parametry: szeroki zakres parametrów, włącznie z tłuszczem, białkiem, laktozą, ciałami stałymi, kazeiną, wolnymi kwasami tłuszczowymi, mocznikiem, punktem zamarzania oraz wykrywaniem próbek nietypowych.

Do użytku przez: Laboratoria wykonujące zintegrowane badanie mleka

Technologia: Spektroskopia FTIR (analiza pełnego spektrum w podczerwieni z transformatą Fouriera)

Próbki: surowe mleko krowie, owcze, kozie i bawole

Znajdź właściwe dla twojej próbki rozwiązanie

Serwis i wsparcie FOSS

Będąc więcej, niż tylko urządzeniem, rozwiązania FOSS wspierane są przez globalną sieć ponad 250 należycie przeszkolonych inżynierów serwisowych.

Pomoc techniczna FOSS

MilkoScan FT+

Przyszłość kontroli jakości mleka i użytkowości mlecznej

MilkoScan FT+ jest wysokowydajnym, w pełni zautomatyzowanym analizatorem mleka (zgodnym z normami IDF i AOAC) do wyznaczania płatności i kontroli użytkowości stad mlecznych. Zapewnia on szybkie, wiarygodne i dokładne analizy mleka surowego proponując nowe aplikacje jak profilowanie zdrowotne mleka, analiza wolnych kwasów tłuszczowych, mocznika lub kazeiny.

Pole obowiązkowe *

Jakie znaczenie ma dla Państwa analiza rutynowa?

Porozmawiaj na temat możliwych rozwiązań z lokalnym przedstawicielem firmy FOSS.

Witamy w zautomatyzowanym laboratorium

Zautomatyzowane operacje sprawiają, że zintegrowane laboratorium badania mleka Qlip (CMT) w Zutphen, w Holandii, dotrzymuje kroku rosnącym wymaganiom, zapewniając bardziej elastyczną kontrolę jakości dla dostawców i mleczarni.

Przeczytaj więcej (pdf 577kb)

Analiza nawet najbardziej złożonych produktów mleczarskich

MilkoScan™ FT+ opiera się na analizie spektroskopowej w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR). Działa on w zakresie średniej podczerwieni 3 - 10 µm odpowiadającemu 1000 – 5000 cm -1.

Interferometr FTIR skanuje pełne widmo podczerwieni, zbierając kompletne dane, umożliwiając pomiar nowych parametrów nawet w złożonych produktach mleczarskich. Analiza dodatkowego parametru staje się kwestią wykonania kalibracji.

Przeczytaj więcej

Więcej możliwości rozwoju dla użytkownika

Możliwości, jakie stwarza MilkoScan FT+ pozwalają na zaawansowane i elastyczne badanie mleka surowego pochodzącego od krowy, bawołu, owcy lub kozy. • Określ profil próbek mleka w zależności od zawartości kwasów tłuszczowych • Dokładna analiza zawartości kazeiny • Ulepszona analiza wolnych kwasów tłuszczowych

Szybka i skuteczna analiza

• Comiesięczna weryfikacja i regulacja oparta zaledwie na jednej próbce odczynnika wzorcującego • Samoczyszcząca się pipeta ułatwia pomiar nawet kłopotliwych próbek zapewniając szybkość i wydajność działania. Automatyczne śledzenie pomiarów dzięki oprogramowaniu Foss Integrator • Elastyczność zastosowań - możliwość analizy mleka bawolego, owczego, koziego i krowiego. System radiowej identyfikacji próbek RFID

Zintegrowany system kontroli mleka

MilkoScan FT+ wykorzystuje ten sam wydajny automatyczny podajnik, co inne urządzenia FOSS, jak BactoScan™, CombiFoss™ i Fossomatic FC. Dla personelu laboratoryjnego oznacza to, że po zapoznaniu się z podstawowa obsługą oprogramowania może w pełni korzystać z zaawansowanych funkcji obróbki danych.

Zintegrowana platforma oprogramowania

BactoScan™ FC, Fossomatic™, MilkoScan™ FT+ i CombiFoss™ FT związane są wszystkie tą samą platformą oprogramowania Foss Integrator oferującą zaawansowaną obsługę i przechowywanie danych celem ich śledzenia, a wspólne oprogramowanie pozwala na bardziej wydajną obsługę urządzeń.

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×