Dedicated Analytical Solutions

Laboratoria analityczne

Pokrótce

Objętość próbki: do 60 próbek bez nadzoru

Parametry: azot Kjeldahl

Do użytku przez: Laboratoria

Technologia: zautomatyzowana metoda Kjeldahl a obejmująca określony zakres oznaczeń takich, jak: generator pary o zmiennej wydajności, inteligentna kontrola przepływu wody chłodzącej, automatyczna destylacja i opatentowana technologia SAfE

Próbki: Ponad 100 zastosowań w odniesieniu do testowania żywności i paszy

Znajdź właściwe rozwiązanie dla twojej próbki

Serwis i wsparcie FOSS

Będąc więcej, niż tylko urządzeniem, rozwiązania FOSS wspierane są przez globalną sieć ponad 250 należycie przeszkolonych inżynierów serwisowych.

Pomoc techniczna FOSS

Analiza Kjeldahla - systemy Kjeltec™

Kjeltec serii 8000

Seria Kjeltec składa się z trzech modeli: 8100, 8200 i 8400 do prostej i bezpiecznej destylacji o różnych poziomach zautomatyzowania. Kjeltec 8400 w połączeniu z mineralizatorami 8420 lub 8460 i podnośnikiem Tecator AutoLift zapewnia najlepsze możliwości w zakresie zautomatyzowanej analizy Kjeldahl.

Pole obowiązkowe *

W jaki sposób system Kjeltec może być dla Państwa użyteczny?

Porozmawiaj na temat potencjalnych możliwości z lokalnym przedstawicielem FOSS.

Zapoznaj się z urządzeniem Kjeltec 8100 w działaniu

Układ destylacyjny Kjeltec™ 8100 pozwala łatwo, wiarygodnie i bezpiecznie wykonywać bezpieczne półautomatyczne destylacje.

Zapoznaj się z urządzeniem Kjeltec 8200 w działaniu

Układ automatycznej destylacji Kjeltec™ 8200 jest najlepszym rozwiązaniem w zakresie bezpiecznej automatycznej destylacji. Dokładne pompy zapewniają długotrwałą stabilność dozowania odczynników. Układ jest wyposażony w czujniki drzwi bezpieczeństwa, system mocowania probówki, czujniki temperatury destylatu a także poziomu i nadciśnienia dla generatora pary o zmiennej wydajności.

Zapoznaj się z urządzeniem Kjeltec 8400 w działaniu

Przepływ wody chłodzącej jest kontrolowany automatycznie a czujnik temperaturowy zatrzymuje układ, kiedy destylat jest zbyt gorący. Czujniki monitorują obecność probówki, drzwi bezpieczeństwa, poziomy odczynników, poziom wody i nadciśnienie w generatorze pary zapewniając bezpieczne warunki dla użytkowników. Technologia SAfE zmniejsza intensywność reakcji egzotermicznej pomiędzy zasadą a kwasem, wyłączając potrzebę ręcznego wstępnego rozcieńczenia próbek. System szybkiego opróżniania probówki eliminuje potrzebę przenoszenia gorących odczynników.

Wyniki online i identyfikacja

Kjeltec™ umożliwia rejestrację próbek i śledzenie wyników online w celu zapewnienia lepszych działań i identyfikacji. Próbki można rejestrować za pomocą komputera połączonego z analizatorem – wystarczy kliknąć by wysłać dane dotyczące całej partii do analizatora Możliwe jest także podłączenie urządzenia do sieci zakładowej.

Najnowocześniejsze urządzenie dla bezpiecznej automatycznej analizy metodą Kjeldahla

System Kjeltec™ jest wyposażony w różne czujniki bezpieczeństwa. Opatentowana technologia SAfE zwiększa bezpieczeństwo dzięki specjalnej procedurze mieszania, redukującej skutki reakcji egzotermicznej pomiędzy ługiem i kwasem podczas destylacji i eliminuje konieczność ręcznego, wstępnego rozcieńczania. System szybkiego opróżniania probówki eliminuje przenoszenie gorących odczynników po destylacji.

Opatentowane SAfE (Dodawanie pary w celu wyrównania)

Technologia SAfE zapewnia zmodyfikowaną procedurę dodawania odczynnika, która zmniejsza intensywność reakcji przez stopniowy spadek stężenia.

Zintegrowane oprogramowanie Compass

Pełna wersja oprogramowania Compass obejmująca wszystkie funkcjonalności dostępna jest do użytku z Kjeltec. Compass zaopatrzony jest w dwukierunkową komunikację z układem analizatora Kjeltec 8400. Oznacza to, że oprócz rejestracji próbki i wysyłania informacji do aparatu Kjeltec, wszystkie wyniki, dane i zdarzenia z analizy zostaną automatycznie przechowane w komputerze w postaci bazy danych SQL.

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×