Dedicated Analytical Solutions

Broszury i arkusze danych technicznych

Zalecamy pobranie następujących plików:

Cechy WinISI™ 4

• algorytmy kalibracji PLS, PCA i MLR
• zarządzanie bazą danych LOCAL i narzędzia oceny
• Analiza dyskryminacyjna
• Powtarzalne pliki sprawiają, że kalibracja jest mniej wrażliwa na naturalną zmienność próbek
• Ocena struktury populacji widm
• Zarządzanie siecią i narzędzia standaryzacyjne
Zmienna wskaźnikowa wykorzystywana w rozwoju kalibracji w celu kompensacji błędów laboratoryjnych
• Program zarządzania plikami

Znajdź właściwe dla twojej próbki rozwiązanie

Serwis i wsparcie FOSS

Będąc więcej, niż tylko urządzeniem, rozwiązania FOSS wspierane są przez globalną sieć ponad 250 należycie przeszkolonych inżynierów serwisowych.

Pomoc techniczna FOSS

WinISI

Uzyskaj optymalne działanie aplikacji NIR lub FTIR

WinISI 4 jest oprogramowaniem chemometrycznym nowej generacji do tworzenia zaawansowanych kalibracji wykorzystywanych na analizatorach używających oprogramowania ISIscan™ lub Foss Integrator™. WinISI jest stale uaktualniany i ulepszany, ostatnio przez dołączenie opcji analizy dyskryminacyjnej otwierającej nowe możliwości w zakresie identyfikacji produktu i wykrywania próbek nietypowych i zafałszowań. Ulepszona technika kalibracji LOCAL również okazała się odpowiednia do wykonywania większych, dokładnych, mocniejszych i łatwych do zastosowania kalibracji NIR.

Lepsze działanie i nowe funkcje w WinISI 4

• Standaryzacja głównych składowych • Analiza dyskryminacyjna • Szybka kalibracja LOCAL do optymalizacji modeli • •Ulepszony program do monitorowania kalibracji • Ponownie zaprojektowane zarządzanie projektami • Wsparcie dla długich nazw plików

Przeczytaj więcej

Modele kalibracji PLS w porównaniu do modeli kalibracji LOCAL

Kalibracja PLS jest dobrze przygotowaną metodą, która wykorzystuje liniowe zależności absorbancji od długości fali w celu rozwoju kalibracji a nie pojedynczą długość fali jak w obniżaniu zwyczajnej regresji linowej. PLS jest oczywistym wyborem wtedy, gdy ilość próbek jest ograniczona, dla systemów, gdzie parametry sprawdzane mają liniowe zależności w stosunku do widm i gdzie zakres parametrów jest ograniczony.

Przeczytaj więcej

Prostota użycia

WinISI 4 może być zintegrowany z urządzeniami opierającymi się na ISIscan oraz Foss Integrator w celu łatwego importowania widm i monitorowania plików. WinISI umożliwia zastosowanie wiedzy na temat chemometrii do wykonywania złożonych modeli kalibracyjnych.

Analizowanie zawartości produktu i identyfikacja zafałszowań

Analiza dyskryminacyjna jest metodą jakościową, która może być użyta do identyfikacji próbki. WinISI 4 wspiera 5 różnych metod i może być użyty do identyfikacji i walidacji produktów oraz surowców a także, jako narzędzie wykrywające zafałszowania.

Pole obowiązkowe *

Co chcą Państwo zmierzyć?

Porozmawiaj na temat możliwości WinISI z lokalnym przedstawicielem FOSS.

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×