Dedicated Analytical Solutions

Mleko i produkty mleczarskie

Właściwe rozwiązanie dla rodzaju próbki

Dokładna analiza w celu zapewnienia poprawy zyskowności

Podczas kontroli procesu, regulacje, które wydają się niewielkie mogą prowadzić do znacznego zwiększenia wydajności i dochodów. Wykorzystanie analizatora FOSS w linii lub przy linii zapewnia monitorowanie zawartości wody, jakości oraz wydajności zużycia energii w procesie produkcji. Skontaktuj się z FOSS, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwych do osiągnięcia oszczędności.

Serwis i wsparcie FOSS

Będąc więcej, niż tylko urządzeniem, rozwiązania FOSS wspierane są przez globalną sieć ponad 250 należycie przeszkolonych inżynierów serwisowych.

Pomoc techniczna FOSS

Większa kontrola w procesie produkcji proszku mlecznego

Bez względu na to, czy produkujesz odtłuszczone mleko w proszku, pełne mleko w proszku, proszek serwatkowy, WPC czy proszek kazeinowy, FOSS dostarczy rozwiązanie analityczne, które ułatwi uzyskanie właściwego składu. W czasie produkcji można uzyskać dokładną kontrolę zawartości wody, białka i tłuszczu przy zastosowaniu rozwiązań liniowych lub przyliniowych w celu zwiększenia wydajności i skuteczności procesu suszenia.

Wartość standardyzacji mleka

W jaki sposób produkować wyroby o stałej jakości w wielu fabrykach przy ciągle zmieniających się cechach dostarczanego mleka? Odpowiedź, według wiodącego producenta wyrobów mleczarskich Fonterra, to: standaryzacja mleka.

Przeczytaj więcej (pdf 2141kb)

Standardyzuj produkcję mleka w proszku

ProcesScan FT jest analizatorem on-line dostarczającym wysokiej dokładności dane do standaryzacji mleka. Jest on zainstalowany bezpośrednio na podłodze hali produkcyjnej; określa zawartość tłuszczu, białka, laktozy, suchej masy i innych składników mleka.

Przeczytaj więcej

ProFoss™ – optymalne rozwiązanie do analizy produkcji proszku mlecznego

ProFoss jest rozwiązaniem liniowym, które zapewnia ciągłe i dokładne pomiary w celu monitorowania produkcji proszku. Jest to mocne rozwiązanie procesowe, odporne na zapylenie i wibracje, które jest zgodne z przepisami dotyczącymi higieny i zabezpieczenia przeciwwybuchowego.

Przeczytaj więcej

Oszczędzaj czas dzięki właściwym informacjom

Dzięki analizie mleka w linii, można regulować skład mleka od razu i uniknąć dużej zmienności w uzyskanym proszku.

Wydajność i zysk

Zalety kontroli proszku mlecznego obejmują poprawę wydajności oraz zysków w oparciu o: • Zoptymalizowaną zawartość wody • Stałą jakość produktu • Wyższą wartość produktów dla klientów • Zwiększoną wydajność zużycia energii • Zmniejszone zapotrzebowanie korekty produktu

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×