Dedicated Analytical Solutions

Woda, gleba i rośliny

Digestor™ 2508, 2520 i 2540

Systemy do mineralizacji FOSS z linii Tecator, złożone z aparatu do mineralizacji i stojaka na próbki, pozwalają na całkowicie zautomatyzowaną mineralizację do wygodnej, bezpiecznej i elastycznej analizy Kjeldahla. Dwukierunkowa komunikacja z PC wspomaga identyfikowalność i zasady DPL.

Przeczytaj więcej

Laboratory solutions

DT 208 i 220 Digestor™

Podstawowe systemy mineralizacyjne do analizy Kjeldahla Labtec DT 208 i DT 220 składają się z jednostki mineralizacyjnej i stojaka na probówki. Jednostki mineralizacyjne są izolowane w celu minimalizacji przenoszenia ciepła do otoczenia i zapewnienia szybkiego, równomiernego ogrzewania, a w konsekwencji dobrych warunków roboczych i oszczędności energii.

Przeczytaj więcej

Laboratory solutions

Kjeltec™ 8100, 8200 i 8400

Seria Kjeltec™ 8000 obejmuje trzy modele: 8100, 8200 i 8400, zapewniające prostą i bezpieczną destylację z różnymi stopniami automatyzacji. Kjeltec 8400 wraz z urządzeniem próbkującym 8420 lub 8460 oraz aparatem do mineralizacji Tecator AutoLift jest szczytowym osiągnięciem w zautomatyzowanej analizie Kjeldahla.

Przeczytaj więcej

Sample Mills

Młynki do próbek

Oferta młynków obejmuje szeroki zakres rozwiązań do przygotowywania próbek, do zastosowania zarówno w tradycyjnej mokrej chemii, jak i na potrzeby analizy w bliskiej podczerwieni. Rodzina produktów obejmuje urządzenia; CM 290 Cemotec™ do mielenia próbek w stanie stałym bez utraty wilgotności; CT 293 Cyclotec™ do jednolitego mielenia próbek suchych i KN 295 Knifetec™ do przygotowania próbek o wysokiej zawartości tłuszczu lub wilgoci oraz próbek włóknistych, Hammertec™ zaprojektowany specjalnie do mielenia próbek do analizy liczby opadania, oraz Homogenizatory HM 294 i HM 297 do szybkiej homogenizacji większych próbek o wysokiej zawartości tłuszczu lub oleju.

Przeczytaj więcej

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here.

×